Det finns oräkneliga användningsområden för en Järnhäst eller en Hjulhäst och nedan följer ett antal områden att välja för att se mer detaljer.
Gemensamt för alla maskiner är den goda terrängförmågan, den svenskbyggda kvaliteten, de smarta tillbehören och att kraften i maskinerna.

För dig som är intresserad av att veta mer om vad en Järnhäst eller en Hjulhäst  är och hur de utvecklades, har vi sammanställt en sida med lite bakgrundsfakta här. 

Jakt

Jakt är ett mycket vanligt användningsområde för Järnhästen. Att ta sig fram till och från svåråtkomliga platser och där kunna hämta fällda älgar underlättar enormt mycket för jaktlaget.

Skogsbruk

Inom skogsbruket finns rötterna till både Järnhästen och Hjulhästen och här har flera olika utvecklingssteg tagits för att anpassa maskinerna för ett modernare skogsbruk.

Bygg och entreprenad

Bygg- och entreprenadbranschen har behov av många olika typer av maskiner och med Järnhästen ges möjlighet att med olika tillbehör utföra både små och stora jobb .

Kundanpassade lösningar

Vi erbjuder möjligheter till kundanpassade lösningar för främst företag med särskilda behov. Detta sker då i samarbete med kunden och oftast med Lennartsfors som projektledare