Det finns många andra områden än skogen där Järnhästen kan användas.

Vi håller just nu på med att sammanställa mer material kring användningen inom bygg- och entreprenadbranschen men är inte riktig färdiga ännu !.