JärnHästen den ultimata maskinen vid skogsbränder!

JärnHäst byggd för brandbekämpning Företaget  KEFAB från Oviken i Jämtland är sedan tidigare återförsäljare för produkter som JärnHästen och HjulHästen från Lennartsfors AB. Efter 2018 års omfattande skogsbränder har man nu utvecklat en egen specialanpassad version av järnhästen för brandbekämpning. Läs artikeln i Skogsaktuellt Kontakta Joakim på KEFAB för mer information om JärnHästen Fire Edition […]

Läs mer
Hjälp i kampen mot granbarkborren!

Granbarkborre Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp. Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör […]

Läs mer
Har du vindfälld skog?

JärnHästen är den perfekta maskinen om du har vindfälld skog. Järnhästen är ett helt system för Skogen, Gården och olika transporter i terrängen. Smidighet, styrka och lågt marktryck gör den till ett miljövänligare alternativ till tyngre maskiner. Tack vare de breda drivbanden är den mycket skonsam mot mark och växter. Marktrycket med fullastad maskin är […]

Läs mer
Environmental Mechanics AB Swedish

Environmental Mechanics AB Swedish manufacturer of probes, dataloggers and 20ton CPT pusher units. Find equipment for CPTu, Vane shear tests, seismic tests, resistivity tests. Everything you need to do geotechnical soil investigations – we produce. https://www.envi.se/

Läs mer