Här servar du din JärnHäst GRATIS i Maj 2019

Ring och bokatid! Servicedag Tisdag 7 Maj Hos Stenlunds Lantbruk & Maskiner i Tavelsjö Umeå Tel. 090-632 70 Servicedag Onsdag 8 Maj Yngvessons Maskin i Storuman Tel. 0951-773 45 Servicedagar Fredag 10 Maj och Lördag 11 Maj Granngården i Hammarstrand Tel. 0696-161 90

Read more
Hjälp i kampen mot granbarkborren!

Granbarkborre Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp. Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör […]

Read more
Har du vindfälld skog?

JärnHästen är den perfekta maskinen om du har vindfälld skog. Järnhästen är ett helt system för Skogen, Gården och olika transporter i terrängen. Smidighet, styrka och lågt marktryck gör den till ett miljövänligare alternativ till tyngre maskiner. Tack vare de breda drivbanden är den mycket skonsam mot mark och växter. Marktrycket med fullastad maskin är […]

Read more
Environmental Mechanics AB Swedish

Environmental Mechanics AB Swedish manufacturer of probes, dataloggers and 20ton CPT pusher units. Find equipment for CPTu, Vane shear tests, seismic tests, resistivity tests. Everything you need to do geotechnical soil investigations – we produce. https://www.envi.se/

Read more