Har du vindfälld skog?

JärnHästen är den perfekta maskinen om du har vindfälld skog. Järnhästen är ett helt system för Skogen, Gården och olika transporter i terrängen. Smidighet, styrka och lågt marktryck gör den till ett miljövänligare alternativ till tyngre maskiner. Tack vare de breda drivbanden är den mycket skonsam mot mark och växter. Marktrycket med fullastad maskin är […]

Läs mer
Järnhästen som fordonsplattform hos Environmental Mechanics AB

Ett utmärkt exempel på hur Järnhästen kan användas i ett stort antal spännande applikationer! Environmental Mechanics AB Swedish eller ENVI är en svensk tillverkare och leverantör av CPT-sonder, loggrar för uppsamling av borrdata i gelogiska undersökningar.De har utrustning för CPTu, s k vingförsök och utför seismiska tester och resistivitetstester.Järnhästen används som fordonsplattform när Envi på […]

Läs mer