Hjälp i kampen mot granbarkborren!

Granbarkborre Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp. Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör […]

Läs mer