Stor mässa i Norge

Du hittar alla våra modeller av Järnhästen i montern hos Antons Timber som är vår distributör i Norge. Olav från Antons Timber och Dick från Lennartsfors tar emot dig på mässan och kan visa dig maskiner för ett effektiv skogsarbete. 

Vill du ha information om Järnhästen eller något annat innan mässan får du gärna kontakta Dick Henriksson på telefon +46(573)-392 05 eller dick@lennartsfors.com

Länkar: