Det finns massvis av användningsområden för en Järnhäst eller en Hjulhäst och nedan följer ett antal områden att välja för att se mer detaljer. Gemensamt för alla maskiner är den goda terrängförmågan, den svenskbyggda kvaliteten, de smarta tillbehören och kraften i maskinerna.

För att ni ska få så relevant information om våra produkter så välj de användningsområden som är aktuella för att komma till rätt produktsida.

Jakt

Jakt är ett mycket vanligt användningsområde för Järnhästen. Att ta sig fram till och från svåråtkomliga platser med Järnhästen som älgdragare underlättar enormt mycket för jaktlaget.

Skogsbruk

Inom skogsbruket finns rötterna till både Järnhästen och Hjulhästen och här har flera olika utvecklingssteg tagits för att anpassa maskinerna för ett modernare skogsbruk.

Bygg och entreprenad

Bygg- och entreprenadbranschen har behov av många olika typer av maskiner och med Järnhästen ges möjlighet att med olika tillbehör utföra både små och stora jobb .

Arborister

JärnHästen har alltid varit uppskattad av de som jobbar i känsliga miljöer.

JärnHästen har ett otroligt lågt marktryck och är samtidigt smidig vilket gör att vi nu  samarbetat med ett antal arborister i Norden. Detta resulterar i att vi nu löpande tar fram nya smarta tillbehör till JärnHästen.

 

Brandförsvar

Under och särskilt efter en skogsbrand, jobbar många extremt hårt för att hantera slangar, pumpar och annan redskap, ofta i svår terräng.

Flera lokala brandförsvar har upptäckt att Järnhästen kan användas till en rad olika uppgifter inom brandbekämpning.

I förebyggande syfte kan också en Järnhäst med rätta tillbehören användas av t ex ett skogsbolag vid körning av större maskiner i torrare väderlek