Vilka är vi?

Lennartsfors AB är ett välskött företag, beläget i västra Värmland, vars ägare, ledning och övriga medarbetare ständigt arbetar med att produktutveckla, tillverka och sälja mindre fordon och maskiner för transport, främst i terräng.