Visningar 2021

 
26 Oktober Demodag hos Brunnby Skog & Trädgård i Västerås JärnHästen Flex och Radiostyrda JärnHästen Essence visas.

4 – 5 November Park og anleggsmessenNorges Varemesse i Lillestrøm Visning av Radiostyrda JärnHästen Essence i Antons Timbers monter.läs_mer
9 – 10 November Professionell Grönyteskötsel hos Tibro Skog och Trädgårdsmaskiner Visning av Järnhästen Flex och Radiostyrda Järnhästen Essence.
25 – 28 November Agroteknikk Norges Varemesse i Lillestrøm i Antons Timbers monter Visning av Järnhästen Flex och Radiostyrda Järnhästen Essence.läs_mer