Peter Tel. 076-7676 276 E-post info@llskog.se

Tack Henrik (Länstyrelsen Luleå) för att Ni valde en JärnHäst från LL Skog & Skötsel

Bilder från tillverkningen av en JärnHäst Flex Skog HI

Montering av Motor och Växellåda
Montering av Styrspaken
Chassi, Boggi och Motorvinsch monterad
Motor, Drivband och Hydraulik monterad
Klar för provkörning
Lennartsfors AB är svensk industri som tillverkar JärnHästen, HjulHästen och Norsjö Mopeden i Lennartsfors.