Demonstration på nätet

 Den pågående Coronaepidemin har inneburit att de flesta mässor och visningar före sommaren har ställts in eller flyttats och vi har därför riggat ett “show-room” 

Hälsningar Dick Henriksson Säljansvarig Norden