Det finns många andra områden än skogen där Järnhästen kan användas.

Vi håller just nu på med att sammanställa mer material kring kundanpassade lösningar men är inte riktigt klara ännu!.