Ring och boka tid! Måndag 17 Augusti är det servicedag hos Anders Traktor Service i Rättvik och på Onsdag 19 Augusti är det servicedag hos Stenlunds Lantbruk Maskiner i Tavelsjö Umeå. 

Dick från Lennartsfors fabriken visar nya Radiostyrda Järnhästen Essence

Dick visar nya radiostyrda JärnHästen Essence under servicedagarna.