JÄRNHÄSTEN MED GRIPLASTARVAGN

Hur fungerar det i praktiken?

Vi får i dagarna många frågor om användningen av Järnhästen med en griplastarvagn och flera nöjda kunder har också köpt detta koncept och vi tror det finns många, många fler som skulle ha nytta av denna kombination, men som tvekar lite inför beslutet. Vi vill därför försöka berätta lite mer om vad man bör tänka på samt förmedla lite av de kunskaper och tips vi fått och får i ämnet.

Konceptet med en lättare griplastarvagn har länge använts tillsammans med fyrhjulingar eller ATV, men numera finns det alltså möjligheter även för Järnhästanvändare att utnyttja de stora fördelarna med griplastarfunktionen.
Tillsammans med Järnhästens banddrift får du en svårslagen kombination i skogen.

Inledning

Nyare Järnhästar levereras idag nästan alltid med hydraulikfunktioner både för funktioner själva maskinen men också för extern hydraulik som t ex en griplastarvagn. Dessa griplastarvagnar, eller ATV-vagnar som de också ibland kallas, är från början utrustade med eget hydraulikaggregat med en liten förbränningsmotor och avsedda att monteras på en ATV.

BILD PÅ ATV OCH GRIPLASTARVAGN

Det går i princip att koppla på vilken vagn som helst som passar storleksmässigt men beställer man en Järnhäst med griplastarvagn idag från Lennartsfors AB får man följande:

  •  Järnhästen Flex med 13Hk motor och hydraulikpaket
  •  Griplastarkit(reglage för drift på styrspaken, hållare för ventilpaket, mm)
  •  Kranmans Griplastarvagn med eller utan drift
  •  (Extra hydraulikpaket)

Länk till produktblad Järnhästen med Griplastarvagn

Järnhästen och Kranmans 1650 griplastarvagn

Att använda Järnhäst med griplastarvagn

I ett skogsbruk uppstår behov och situationer som kräver rätt utrustning. Järnhästen utvecklades från början som en lunnare för att dra ut virke och sen dess har flera tillbehör som t ex vagnar, vinschkranar, mm tagits fram. Speciellt vid gallring och för att hämta enstaka timmerstockar tror vi behovet av en mångsidig utrustning är extra viktig.

Vagnen kan också ställas av i skogen för att kanske hämta de där extra fina furorna på andra sidan blötmarken dit bara en “naken” Järnhäst kan ta dig. Framme på fastare mark igen kan aptering ske och stockarna lastas på vagnen för vidare transport. Vi kallar detta för Flexmetoden – du hittar en särskild beskrivning av denna metod här. Produktblad Flexmetoden

Vilken vagn ska man välja?

Vid utvecklingen av kombinationen Järnhäst och Griplastarvagn, har några olika modeller provats. Den modell vi idag säljer och rekommenderar är Kranmans T1710 AWD med 30-40/50 Kran. (Utan drift T1650).

Andra fabrikat/modeller som kan vara aktuella är Avestavagnens MS48 och Bonnets Logtrailer 3200 QE.

Vill du välja någon annan vagn bör du tänka på att Järnhästens hydraulkapacitet är ett tryck på 140 Bar och ett flöde på c:a 18l/min samt att du inte bör välja lastvikter över 1,6-1,7 ton. 

Ska man ha drift på vagnen eller inte?

När det gäller frågan om drift på vagnen bör man hålla i minnet att driften sker via en s k Robsondrift, med ett stålhjul som pressas ned mellan boggihjulen på vagnen och att detta endast är tänkt att tillfälligt användas vid körning i backe(uppåt för framkomligheten och nedåt för att bromsa). Aktivering av driften sker i Lennartsfors lösningar via brytare i styrspaken. 

För att förstå egenskaperna för hela kombinationen Järnhäst och Griplastarvagn bör hänsyn tas till att själva Järnhästen inte drivs med hydraulik men från motorn via en variabel koppling eller variator till en mekanisk växellåda. Hydraulenheten sitter monterad rakt på motoraxeln vilket betyder att hydraulflödet följer motorvarvet och inte den faktiska hastigheten från växellådan.  Det kan uppstå situationer då man kan uppleva att vagnen “släpar” och ibland “trycker på” men i praktiken är detta inget problem eftersom det mer en fråga om vana än om en verklig begränsning.

Vid enklare körning klarar man sig utan drift, men det blir ändå viktigare att lasta och justera det flyttbara verktygsfästet så maximal tryck hamnar mitt på Järnhästens och vi förordar att man väljer möjligheterna till drift eftersom man då också får möjlighet att bromsa i nedförsbacke.

Speciella situationer

Vid körning i nedförslut och speciellt med tung last bör man vara lite försiktig om man svänger Järnhästen för kraftigt då den riskerar ställa sig 90grader i förhållande till färdriktningen.

Att backa kan också kännas lite ovant men i jämförelse med en ATV kan du i princip vända på stället med Järnhästen och behovet av att backa minimeras.

Röster från användare

Vår produktionsschef Thomas Persson har själv köpt en Järnhäst som han sen kompletterat med en vagn från Kranman och har använt denna kombination under vintern främst för gallring men även för att köra ut vindfällor

Produktionschefen Thomas Persson med sin Järnhäst och Kranmans 1710 AWD

“Nu kan jag enkelt både använda Järnhästen som lunnare och som skotare. 
Man får tänka på att ha verktygsfästet i rätt position för de olika arbetsmomenten, t ex när man ska svänga kraftigt i uppförsbacke, är det bäst att ha verktygsfästet så långt fram som möjlig, andra tillfällen vill man göra tvärtom, men det är enkelt med hydrauliken”
 

Några andra tips:

  •  Kontakta Lennartsfors AB om du står i begrepp att komplettera din Järnhäst med en vagn för diskussion
  •  Avstå inte från att köpa det separat hydraulikaggregatet som normalt sett ingår. Då kan du använda vagnen på en ATV också och andrahandsvärdet ökar.
  •  Använd griplastaren som dikesrensare på svåråtkomliga ställen.

Nästa steg 

Lennartsfors AB
Mikael Swartz, VD

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0