Brandbekämpning
med järnhästen

Under och särskilt efter en skogsbrand, jobbar många extremt hårt för att hantera slangar, pumpar och annan redskap, ofta i svår terräng. Flera lokala brandförsvar har upptäckt att Järnhästen kan användas till en rad olika uppgifter inom brandbekämpning. I förebyggande syfte kan också en Järnhäst med rätta tillbehören användas av t ex ett skogsbolag vid körning av större maskiner i torrare väderlek.

En maskin - FLERA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN​

I grunden är Järnhästen en terränggående verktygsbärare som kan utrustas med en rad olika tillbehör och anpassningar vilket skapar möjlighet att utnyttja en grundinvestering till en rad olika användningsområden. Vid brandbekämpning finns stort behov av en mobil utrustning som snabbt kan konfigureras om för den aktuella situationen

Transport av motorsprutor

Med den specialtillverkade terrängvagnen räcker det med en person för att ställa upp en klass 3 motorspruta vid ett vattendrag.

Slanghantering
med slangrulle

Med den hydrauliska slangvindan går det snabbt och lätt att hämta hem stora mängder slang. Packa sedan slangen direkt i kassetterna och man är beredd för insats igen.

Fjärrstyrd
monitor

5000 L/min vid 10 Bar och en kastlängd på ca 100 m. Då hela ekipaget är radiostyrt, kan operatören arbeta på säkert avstånd från brandhärden.

500 liter X-Fog
med pump

Efter 2018 års omfattande skogsbränder har KEFAB från Oviken i Jämtland nu utvecklat en egen specialanpassad version av järnhästen för brandbekämpning.
Terränggående maskiner för

Brandbekämpning

Genom att utnyttja de unika egenskaperna hos våra Järnhästmodeller i samarbete med ledande aktörer inom brandbekämpning, kan vi erbjuda ett  komplett system för till exempel skogsbränder eller andra områdesbränder.

mer tid för släckning

Järnhästens kompakta dimensioner och stora tillbehörsprogram gör den lätt att transportera till arbetsplatsen. Där kan den enkelt köras av och konfigureras efter behov.

bär inte, kör

Det låga trycket på gummibanden minimerar behovet av återställningsarbete på känslig mark. Väljer du dessutom Järnhästen Essence kan du verkligen smyga fram med maskinen utan skador.

ordning på slangarna

De unika terrängegenskaperna gör att du kommer åt lite besvärligare områden med samma maskin. Den integrerade vinschen ökar räckvidden ytterligare.

skydda personalen

Både Järnhästen Flex och Essence kan med de specialutvecklade gripklorna förenkla det tidsödande arbetet med hantering av ris och grenar.

MER MED SAMMA INVESTERING

En Järnhäst är en verktygs- och transportbärare vilket gör att du kan använda den som dragare, lastare och arbetsmaskin genom de olika tillbehören.

SKAPA NÅGOT UNIKT

Med Järnhästen som plattform ges möjlighet för kunden att skapa en helt egen lösning. Vi hjälper ofta våra kunder att skapa sina egna tillbehörslösningar som ger dem en stor konkurrensfördel.

JÄRNHÄSTEN I BRANDFÖRSVARET

Järnhästen

TILLBEHÖR OCH LÖSNINGAR

Järnhästen Essence konceptet baseras på en flexibel grundmaskin med stora möjligheter för varianter och olika tillbehör. Vi har utvecklat ett antal grundtillbehör och fler finns i planeringen. Dessutom kan du som kund använda allroundfästet eller till och med utveckla egna tillbehör. Kontakta oss gärna om du har specifika önskemål så ska vi försöka hjälpa till med specifikationer, råd och tips.

Tillbehörslyft

Tillbehörslyften är utrustad med flytläge, tredje funktion och med ett Avant/MultiOne fäste. Det går även att montera ett universalfäste.

Timmerkärra kombi

Den specialanpassade vagnen kan utrustas med ett insatsflak för att kunna frakta det som normalt behövs vid ex. en skogsbrand.

Lastutrymme

Lastutrymme Järnhästens plattform medger att man kan lasta stor volym och vikt direkt på maskinen.

Rökgasventilation

Rökgasventilation Järnhäst utrustad med ventilationsaggregat L105 med en kapacitet på upp till 600 000 m³/h. B.S. Belüftungs-GmbH i Tyskland tillverkar- och monterar aggregaten på Järnhästen för att bättre kunna nå in i komplexa bostadshus och industribyggnader.

Plantflak

Plantflak Det stora plantflaket är här utrustat med en hydraulisk slangvinda för att kunna hjälpa till, både med att lägga ut- och ta hem slang i skogen.

Lastväxlarflak

På ett enkelt sätt, och utan tunga lyft. Med lastväxlarsystemet kan man snabbt hämta och köra ut färdigpackade moduler med ex. förplägnad, skydds- och brandutrustning, verktyg etc.

Släpvagnar

Järnhäst utrustas enkelt med 50 mm dragkula och kan sedan förflytta mindre terränggående vagnar i den mest krävande terräng. Slangsystemet (Quickbag/SVEBAB) som syns på bilden rymmer 1100m 42/38 och 900m 25mmslang. Med Järnhästen lägger du ut den sträckan på knappa 20 minuter.

Vagn för tung last

Vagn för tung last Vagnen anpassas enkelt för transport av olika typer av motorsprutor (KL3). Den breda hjulbasen, tillsammans med den specialanpassade boggin, gör att ekipaget följer Järnhästen obehindrat genom terrängen med 1000 kg last.

Fler idéer..

Järnhästen kan användas för att sjösätta räddningsbåten vid sjöar där den omgivande terrängen gör det omöjligt för vanliga hjulfordon att nå fram.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information. Du når oss via formuläret nedan eller ring oss på +46(0)573-392 00.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0