Geoteknik
med järnhästen

Geoteknikföretagens behov av mindre terrängående bandmaskiner som klarar högt ställda krav på framkomlighet, robusthet och anpassningsbarhet, överensstämmer väl med vad Järnhästen kan erbjuda. 

JÄRNHÄSTEN I JORDENS ALLA HÖRN

Flera större geotekniska företag med verksamhet i många avlägsna länder och områden som kan vara extremt svåra att nå, använder Järnhästen som bärare av t ex borrkronor, generatorer och mätutrustning. I många fall bygger kunden en egen applikation på en Järnhäst i grundutförande och vi deltar i många fall i detta utvecklingsarbete.
Dessa kunder uppskattar Järnhästens enkelhet och robusthet och dess många användningsområden.

MINIMERA STILLESTÅND

I fält gäller det att maskiner och utrustning klarar hårda tag och som inte är komplicerade att handha. Många underhållsåtgärder kan utföras utan att tillgång till verkstadslokal

LÅGA SERVICEKOSTNADER

Sköter man sin Järnhäst och följde enkla serviceåtgärderna är kostnaderna låga jämför med större mer komplicerad utrustning.

MER MED SAMMA INVESTERING

En Järnhäst är en verktygs- och transportbärare vilket gör att du kan använda den som dragare, lastare och arbetsmaskin genom de olika tillbehören.

SKAPA NÅGOT UNIKT

Med Järnhästen som plattform ges möjlighet för kunden att skapa en helt egen lösning. Vi hjälper ofta våra kunder att skapa sina egna tillbehörslösningar som ger dem en stor konkurrensfördel.
Modeller för geoteknik

HEAVY DUTY BAS

Basmodell för påbyggnad av kundens egna påbyggnader eller verktyg.
Kan utrustas även från fabrik. Kontakta säljare för mer information

Basmaskin

Modeller för geoteknik

FLEX

* Maskinen på bilden är extra utrustad med hydraulik och lastplåt. Hydrauliken har ett flöde på 21 liter/min och Tryck 140 bar för att driva tillbehör och det flyttbara tillbehörsfästet.

Vinsch Riktigt stark motorvinsch med en dragförmåga på 1 ton med 20m, 6mm wire,
kastblock och säkerhetskrok

Drivning Interndrivning med Heavy Duty Band

Handvinsch

Hydraulik 21 liter/min Tryck 140 Bar

Timmerbanke självavlastande

Tillbehörsfäste flyttbart så att du kan ändra
tyngdpunkten på lasten

Modeller för geoteknik

Essence

Arbetshydraulik flöde 45 l/min tryck 180 bar

Motor Honda iGX800
Hondas modernaste,
2 cylindriga, insprutnings-
motor med 18kW effekt

Drivband Interndrivning med Heavy Duty drivband

Flyttbart chassi
Unikt, flyttbart chassie
för optimal tyngdpunkt
mot drivbanden

Tillbehörslyft TF700 med flytläge, tredjefunktion och tiltfunktion och lyfter 700 Kg.
Med universalfäste för Avant eller Multione-tillbehör

LED-belysning

Vinsch Riktigt stark hydraulisk
vinsch med en dragförmåga på 800 Kg och 20m, 6mm wire,
kastblock och säkerhetskrok

EXEMPEL PÅ SAMARBETE - Environmental Mechanics AB

Vi samarbetar med företaget Environmental Mechanics AB som utvecklar och tillverkar prober, dataloggers och en 20tons CPT pusher.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information. Du når oss via formuläret nedan eller ring oss på +46(0)573-392 00.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0