Entreprenad
med järnhästen

I bygg- och entreprenadbranschen används traditionellt relativt dyr och tung utrustning för många arbetsuppgifter. Dessa maskiner är mycket effektiva men särskilt i tidiga faser av olika exploateringsprojekt, kan mindre mer mobil utrustning ge stora fördelar för entreprenören

Järnhästen i bygg- och entreprenadbranschen

Pallgafflar, Dragkular, Dumpersflak, Pallhållare, Vagn, Stängselutrullare, mm, mm är några av de tillbehör som redan används av olika entreprenörer idag och i samarbete kan fler tillämpningar utvecklas. Ta kontakt med oss för en diskussion om hur just era behov av en mobil verktygsbärare kan lösas med en Järnhäst med tillbehör.

KORTA ETABLERINGSTIDEN

Järnhästens kompakta dimensioner och stora tillbehörsprogram gör den lätt att transportera till arbetsplatsen. Där kan den enkelt köras av och konfigureras efter behov.

ÖKA DIN RÄCKVIDD

De unika terrängegenskaperna gör att du kommer åt lite besvärligare områden med samma maskin. Särskilt i våta områden ger banddriften mycket stora fördelar

MER MED SAMMA INVESTERING

En Järnhäst är en verktygs- och transportbärare vilket gör att du kan använda den som dragare, lastare och arbetsmaskin genom de olika tillbehören.

SKAPA NÅGOT UNIKT

Med Järnhästen som plattform ges möjlighet för kunden att skapa en helt egen lösning. Vi hjälper ofta våra kunder att skapa sina egna tillbehörslösningar som ger dem en stor konkurrensfördel.
Modeller för entreprenad

Essence

Arbetshydraulik flöde 45 l/min tryck 180 bar

Motor Motor Honda iGX800
Hondas modernaste,
2 cylindriga, insprutnings-
motor med 18kW effekt

Drivning Interndrivning med Heavy Duty drivband

Flyttbart chassi
Unikt, flyttbart chassie
för optimal tyngdpunkt
mot drivbanden

Tillbehörslyft TF700 med flytläge, tredjefunktion och tiltfunktion och lyfter 700 Kg.
Med universalfäste för Avant eller Multione-tillbehör

LED-belysning

Vinsch Riktigt stark hydraulisk
vinsch med en dragförmåga på 800 Kg och 20m, 6mm wire,
kastblock och säkerhetskrok

Modeller för entreprenad

FLEX

* Maskinen på bilden är extra utrustad med hydraulik och lastplåt. Hydrauliken har ett flöde på 21 liter/min och Tryck 140 bar för att driva tillbehör och det flyttbara tillbehörsfästet.

Vinsch Riktigt stark motorvinsch med en dragförmåga på 1 ton och 20m, 6mm wire,
kastblock och säkerhetskrok

Drivning Interndrivning med Heavy Duty Band

Handvinsch

Hydraulik 21 liter/min Tryck 140 Bar

Timmerbanke självavlastande

Tillbehörsfäste flyttbart så att du kan ändra
tyngdpunkten på lasten

Järnhästen ESSENCE

med dumperSFLAK

Maskinen på bilden är utrustad med radiostyrd vinsch och dumpersflak.

DUMPERSFLAK DF800
Art. Nr. 531 0147-38

Levereras också med spridarläm och lastskyddsplåt
över motor(syns ej på bild)

Hydraulisk Radiostyrd Vinsch
Art. Nr. 531 0146-22

MARINE TECH AS

Här transporterar Marine Tech AS i Norge en vattenpump som väger 900 Kg. De kör även ut ton med jord i ett tunnelbygge i Norge.

MITTEL i UMEÅ

Mittel i Umeå använder ENTREPENAD JÄRNHÄSTEN när de bygger fjärrvärme. JärnHästen transporterar elverk och svetsar. MittEl har idag över 20 ENTREPENAD JÄRNHÄSTAR ute på jobb i Sverige.

Hercules Grundläggning AB

Hercules Grundläggning AB använder ENTREPENAD JÄRNHÄSTEN för att förflytta elverk med mera.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information. Du når oss via formuläret nedan eller ring oss på +46(0)573-392 00.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0