Projekt Skogsliv – etapp 2

PROJEKTET SKOGSLIV - FOKUS på PLANTERINGEN

Järnhästen underlättar planteringen

I projekt Skogsliv har vi nu börjat använda Järnhästen som plattform i själva planteringsarbetet med goda resultat.

Skogsliv är strukturerat i tre etapper, och omfattar hela kedjan med logistiken från väg till avverkningsområde, planterings och markberedning samt anpassningar för året-runt-användning för ett effektivt resursutnyttjande.

Huvudmål:

 • Uppnå ett planteringsresultat som uppfyller krav på plantkvalitet, noggrannhet i planteringspunkt, kvantitet och ekonomi.
 • Förbättra logistik för plantor och fordon.
 • Förbättra hälsa och ergonomi för plantörer.
 • Utforska sätt att öka skogsvårdsföretagens lönsamhet och året-runt-användning av utrustning.
 • Undersöka potentiella förbättringar av skogsmiljön och bedöma hållbarhetsaspekter.
 

I etapp 1 genomfördes praktiska tester med transport av plantor med Järnhästen, en fjärrstyrd Essence, utrustad med en anpassad plantflak och en släpvagn för transport av plantor.Totalt planterades 11 000 plantor. Resultatet visade på en effektivitetsökning på 1 timme/dag/person tack vare snabbare transport och effektivare planttransport över avverkningsområdet.

I etapp 2 som nu avslutats, har turen nu kommit till själva planteringen och där den fjärrstyrda Järnhästen Essence med plantflaket, kompletterats med planteringsarmar för upphängning av planteringsrör.

Testerna visar att det med enkla medel och befintlig teknik går att:

 • Öka plantöverlevnaden
 • Skapa fler valmöjligheter. Den testade utrustningen ger möjligheter till aktiva val med utgångspunkt från årstiden, markens karaktär, tydlighet i planteringsuppdraget, vad som ska planteras, hur mycket och plantörernas utbildning och professionalitet.  
 • Undvika hårt, slitsamt kroppsarbete

Testerna ger också underlag till fler frågor som bör värderas vidare:

 • Kan nya metoder för utförande och kontroll ge möjlighet för nya ersättningsmodeller?
 • Hur påverkar ett lagarbete planteringsresultatet?
 • Vilka fler arbetsmoment inom plantföryngringen kan göras samtidigt eller med samma grundutrustning vid ett annat tillfälle, t ex återvätning av plantor eller behandling mot viltskador mm.
 • Att utöka antalet planteringsarmar per maskin och deras räckvidd kan innebära ytterligare effektivisering, men också innebära en ökad komplexitet.


Skogsliv fortsätter att utforska praktiska lösningar som gynnar skogsnäringen, särskilt inom föryngringsarbete, samtidigt som man följer kommande miljöregler och anpassar sig till trender som begränsade avverkningsstorlekar och växande intresse för avverkningsfritt skogsbruk.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet och hur du redan i dag kan använda transportlösningar med Järnhästen, kontakta vår produktchef Peter Rodin.  

Med projektet Skogsliv, strävar vi efter att revolutionera skogsbruket genom att optimera logistik och arbetsvillkor. Med fokus på effektivitet och hållbarhet, utforskar projektet innovativa lösningar inom planteringslogistik och skogsarbetarens villkor genom praktiska tester och samarbeten för att möta branschens och miljöns växande behov.
De lösningar som redan nu tagits fram, och nya innovationer i projektet, präglas av enkelhet och praktisk användning.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0