Integritetspolicy

Registrera din Järnhäst genom att fylla i nedanstående formulär. Genom att göra detta kan du få tillgång till t ex rabatterbjudanden, servicetips, nyhetsbrev mm. 

GDPR - POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Lennartsfors AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter
på bästa sätt.
Lennartsfors AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi
registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för
uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra
Lennartsfors AB. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller
personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.
Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon
annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Lennartsfors ABs räkning och i så fall i samband
med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.
Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur
dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran
ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per epost.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om
dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att
personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana
webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies
Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och
som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.
Lennartsfors AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet
unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares
säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen
försöker placera en cookie på din dator eller trycka på knappen ”Inställningar” för att kunna ställa in användningen av de olika kategorierna av cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina
personuppgifter överförs till våra samarbetspartners. Lennartsfors AB kan exempelvis komma att lämna
dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.

Denna policy omfattar Lennartsfors AB. Kontaktuppgifter för information eller
klagomål är: Lennartsfors AB, Lennartsfors 1, 672 92 Årjäng, med telefon 0537-39200.
Mikael Swartz är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0