Hjälp i kampen mot granbarkborren!

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp.

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti.

Avverkning av riskbestånd

Ett riskbestånd är ett granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre, eller har mycket korta toppskott och glesa kronor. Ofta står sådana bestånd på mark som egentligen är för torr eller för blöt för att granen ska trivas.

Syftet med avverkningen är att minska tillgången på särskilt lättangripna granbestånd i landskapet, samt att rädda virkesvärdet i beståndet.

Om beståndet avverkas före vårsvärmningens start runt 1 maj och transporteras till industri inom 5 – 6 veckor eller allra senast 30 juni fungerar virket automatiskt som fångstvirke och stora mängder granbarkborrar följer med virket till industrin och dödas där. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida klicka här!

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0