Projekt Skogsliv

PROJEKTET SKOGSLIV - PRAKTISKA LÖSNINGAR I SKOGEN, NU!

Med projektet Skogsliv, strävar vi efter att revolutionera skogsbruket genom att optimera logistik och arbetsvillkor. Med fokus på effektivitet och hållbarhet, utforskar projektet innovativa lösningar inom planteringslogistik och skogsarbetarens villkor genom praktiska tester och samarbeten för att möta branschens och miljöns växande behov.
De lösningar som redan nu tagits fram, och nya innovationer i projektet, präglas av enkelhet och praktisk användning.

Förbättring av skogsbruk och hållbarhet

Skogsliv, syftar till att stärka skogsnäringen, miljömässig hållbarhet och arbetsvillkoren för skogsarbetaren. Projektet är strukturerat i tre faser, med fokus på logistik från väg till avverkningsområde, anpassningar för året-runt-användning och utveckling av planteringslogistik. Den primära målgruppen är professionella skogsvårdsföretag med helårsengagemang i skogen.

Huvudmål:

  • Uppnå ett planteringsresultat som uppfyller krav på plantkvalitet, noggrannhet i planteringspunkt, kvantitet och ekonomi.
  • Förbättra logistik för plantor och fordon.
  • Förbättra hälsa och ergonomi för plantörer.
  • Utforska sätt att öka skogsvårdsföretagens lönsamhet och året-runt-användning av utrustning.
  • Undersöka potentiella förbättringar av skogsmiljön och bedöma hållbarhetsaspekter.


Spara 1 timme per dag och person!

Praktiska tester har genomförts som  involverat team av fyra plantörer och en arbetsledare, över sju arbetsdagar och som täckt över 40 ha. Utrustningen som användes var Järnhästen, en fjärrstyrd Essence, utrustad med en anpassad plantflak och en släpvagn för transport av plantor.Totalt planterades 11 000 plantor.

Det mest betydande resultatet var en effektivitetsökning på 1 timme/dag/person tack vare snabbare transport och effektivare planttransport över avverkningsområdet” 

Användningen av Järnhästen påverkade heller inte förmågan att hitta en lämplig planteringspunkt och visade vikten av rörlighet i skogsvårdsföretagens arbete.

Projektet belyste också potentialen att underlätta rekrytering och anpassning till nya miljöregler genom att minska lyft och bärande, vilket gör det lättare att rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft.

Skogsliv fortsätter att utforska praktiska lösningar som gynnar skogsnäringen, särskilt inom föryngringsarbete, samtidigt som man följer kommande miljöregler och anpassar sig till trender som begränsade avverkningsstorlekar och växande intresse för avverkningsfritt skogsbruk.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet och hur du redan i dag kan använda transportlösningar med Järnhästen, kontakta vår produktchef Peter Rodin.  

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0